Het Natuurlijk Genot

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bed & Breakfast “Het Natuurlijk Genot” te Maarkedal (Etikhove).

Wij heten u van harte welkom in Bed & Breakfast “Het Natuurlijk Genot” en wij verzoeken u om onze Algemene Voorwaarden door te nemen.

1. Algemeen

 • Geert Dewaele en Carine Vandeweghe zijn eigenaars en beheerders van Bed & Breakfast “Het Natuurlijk Genot”. De eigenaar kan zich laten vervangen door een derde.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast “Het Natuurlijk Genot”, gevestigd op de Maalzaakstraat 20 te Maarkedal.
 • Bij het bevestigen van een reservatie worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Gebruikers van Het Natuurlijk Genot dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 21 jaar of ouder te zijn.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast “Het Natuurlijk Genot” zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot bed & Breakfast “Het Natuurlijk Genot” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de beheerder is bepalend zonder meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijking die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de eigenaar.
 • Gasten van Bed & Breakfast “Het Natuurlijk Genot” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

2. Reservering en bevestiging

De verblijfsovereenkomst kan (mits plaats beschikbaar) mondeling, telefonisch en schriftelijk aangegaan worden of een verzoek aangedaan via het webformulier “boeken” op website: https://hetnatuurlijkgenot.be/boeken/ of via het webformulier “contact” op de website: https://hetnatuurlijkgenot.be/contact/

Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast “Het Natuurlijk Genot” een definitieve bevestiging per e-mail. Na deze e-mail en na betaling van het voorschot is de reservering definitief voor beide partijen.

Op de website van Het Natuurlijk Genot wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden. De beschikbaarheid kunt u eveneens aanvragen via deze website.

Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast “Het Natuurlijk Genot” worden geen extra kosten in rekening gebracht.

3. Betaling

 • De verblijfskosten in Bed & Breakfast “Het Natuurlijk Genot” dienen bij vertrek voldaan worden. Dit kan enkel contant. De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken.
 • Bij een reservering van een langere periode, kan de eigenaar een aanbetaling vragen van de overeengekomen verblijfskost.
 • De actuele tarieven vindt u terug op onze website: https://hetnatuurlijkgenot.be

4. Annulering / No-Show

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane verblijfsovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de vrijgekomen Bed & Breakfast-kamers alsnog aan derden kunnen aanbieden.

Bij annulering betaalt de gebruiker een vergoeding aan de beheerder:

 • bij annulering binnen de 3 weken voor de ingangsdatum, vragen wij 25% van het overeengekomen bedrag.
 • bij annulering tussen 21 en 8 dagen voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs.
 • bij annulering tussen 7 en 0 dagen voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
 • No-Show: Indien u, zonder annulatie, niet komt op de geboekte data wordt 100% van uw kamerprijs aangerekend.

Het verschuldigde bedrag is dan binnen 14 dagen over te maken op het bankrekeningnummer van de eigenaar.

5. Contactgegevens

Geert en Garine Dewaele – Vandeweghe
Maalzaakstraat 20
9680 Maarkedal (Etikhove)
GSM: 0479/396178
Website: https://hetnatuurlijkgenot.be
BTW: BE0736.295.326

6. Aankomst en vertrek

 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar.
 • Ter legimitatie zal u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.
 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 17:00 uur de Bed & Breakfast gebruiken.
 • Op de dag van vertrek dient de Bed & Breakfast uiterlijk om 10:30 uur vrij te zijn.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

7. Ontbijt

 • Het ontbijt wordt geserveerd tussen 08:00 uur en 10:00 uur.
 • Het ontbijt is inbegrepen bij de overnachting.

8. Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22:00 uur en 07:00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden voorkomen.
 • Radio’s en televisies en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken voor anderen.
 • Gebruik door derden van de Bed & Breakfast is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie.

9. Veiligheid en milieu

 • Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de aangewezen parkeerplaatsen.
 • De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten.
 • Afval dient te worden gescheiden en in het daarvoor bestemde vuilnisbakje te worden gedeponeerd.
 • De E.H.B.O. doos en kleine blusmiddelen bevinden zich in gemeenschappelijke eetplaats.
 • De aanwezigheid van verdachte personen zijn onmiddellijk te melden bij de beheerder.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Roken en open vuur is niet toegestaan omwille van de brandveiligheid.
 • De slaapkamers zijn geschikt voor het overnachten van maximaal 5 personen.
 • De gehele accommodatie is geschikt voor het overnachten van maximaal 16 personen.
 • De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens een verblijf.
 • Een sleutel is verkrijgbaar bij de eigenaar.

 

Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf toe in onze Bed & Breakfast “Het Natuurlijk Genot”